Datum: 22 november 2023
Tid: kl 12.15-13.00.

Vad gör en fotbollsspelare framgångsrik på planen?

Hur kan neurokognitiva tester i kombination med prestationsanalys skapa rätt förutsättningar för spelare att nå den fulla potentialen fotbollsmässigt. PlaymakerAI bjuder tillsammans med vår samarbetspartner Capacio in till ett webinar om hur avancerad hjärnforskning kan hjälpa spelare att nå sin fulla potential. Du kommer också få en presentation av vår nya produkt –  som kombinerar neurokognitiva tester med prestationsmätningar.

Anmäl dig idag (begränsat antal platser)

Webinar: Vad gör en fotbollsspelare framgångsrik?